Štampa

Valentina Ljuljđurović – đak generacije

vale

Valentina je učenica koja je u toku školovanja imala odličan uspjeh i primjerno vladanje. Za vrijeme boravka u ovoj školi važila je za nekog ko je sve obaveze završavao na vrijeme i na nivou. Posvećenost, upornost, individualni i timski rad su osobine koje su je krasile . Skromnost u ponašanju i racionalnost u razmišljanju su je odvajali od drugih. U odjeljenju je bila omiljena zato što je uvijek bila spremna da pomogne drugima kako bi lakše savladali nastavne zadatke i ostavrili bolji rezultat. Poznata je bila kao osoba koja je uvijek težila unapređenju međuljudskih odnosa u okviru odjeljenjske zajednice i u tome je bila uspješna.