• slika 2
 • slika3
 • slika 4
 • skola
 • slika 1
 • slika 5
 • slika 6

Revizija

Revizija

IZVJEŠTAJ O REALIZOVANOJ RADIONICI

Nakon pohađanja seminara pod nazivom Prevencijom do sigurnog i bezbjednog rasta i razvoja,  koji se odnosio na emocije učenika koje izazivaju ne/prihvatljive oblike ponašanja, učesnice semnara Saša Kovačević, Jelena Jovićević i Sandra Pavićević realizovale su radionicu sa učenicima.

Naime, u utorak 23. novebra 2021. godine, učesnice seminara realizovale su radionicu u odejljenju IV2 pod nazivom Svjesnost o osjećanjima i fiziološka uzbuđenja povezana sa bijesom. Tokom radionice, učenici su pokazali da sa lakoćom prepoznaju osjećanja prikazana na fotografijama.  Takođe učenici su navodili situacije koje ih čine srećnim, kao i one koje ih čine da se osječaju uplašeno.

Kroz glavnu aktivnost učenici su podjeljeni u tri grupe. Svaka grupa je dobila po jedno osjećanje, za koje je trebala da navede sledeće karakteristike: šta je ono što se na osobi vidi, ono što se osjeća unutra i ono što osoba misli. Učenici  su pokazali da im je najlakše opisati ono što mogu vidjeti, dok su ono što osoba osjeća unutra i ono što misli je bilo teško opisati.

Kroz aktivnosti učenici su saopštili da mogu lako prepoznati emocije drugih, mada one nekad znaju biti skrivene, kao i da nije uvijek lako ispoljiti emocije. Takođe učenici su kroz aktivnosti pokazali da ista situacija izaziva kod njih različite emocije, dok određene situacije kod njih izazivaju istu emociju. Na kraju radionice organizatorke radionice sa učenicima su došle do zaključka da su sve emocije dozvoljene i opravdane ali da svaki postupak nije prihvatljiv. Učenici su kao završnu aktivnost imali da kažu nešto lijepo o sebi i drugi iz odjeljenja u čemu su bili jako uspješni.

 

 

Saša Kovačević

Jelena Jovićević

Sandra Pavićević

Izvještaj sa radionice na temu „Reagovanje na nasilje“

Posvudašnja i vječita ljudska pojava, nasilje prati čovjeka u svakom segmentu života, bilo da
smo posmatrač, žrtva ili vršilac nasilja. Vršnjačko nasilje u školama i van njih je problem sa
kojim se udruženo moraju boriti država, obrazovne institucije i roditelji. Rješavanje ovog
problema je jedan od najvećih izazova za obrazovne institucije 21. veka. Kako se u školama,
medijima, raznim NVO govori o vrstama nasilja i kako je ono nepoželjno i neprihvatljivo, mi
smo se obog puta odlučili akcenat stavimo na to kako reagovati kada doživimo ili vidimo
nasilje.
Naime, 10.11.2021. godine u JU ŠSVSO „Sergije Stanić“ pomoćnica direktora Saša
Kovačević, nastavnica gastronomije Jelena Jovićević i pedagoškinja Sandra Pavićević
realizovale su radionicu u odjeljenju II6 obrazovni program Gastronom na temu „Reagovanje
na nasilje“.
U uvodonom dijelu časa učenici su iznosili svoje mišljenje na temu šta za njih predstavlja
nasilje, odnosno koji postupci ukazuju na nasilje. Takođe su pokazali da dobro poznaju vrste
nastilja, dok im je najmanje bilo poznato ekonomsko nasilje. Kada je u pitanju granica
tolerancije na nasilje, izjavili su da granica tolerancije za verbalno nasilje viša u odnosu na
drugi vid nasilja, dok je granica za fizičko nasilje veoma niska.

Tokom glavne aktivnosti radionice, učenici su podjeljeni u dvije grupe, od kojih je jedna
dobila zadatak da nacrta sunčan dan na plaži, a druga kišni dan u gradu. Učenici su radili u
paru , odnosno u svakom paru je bio član iz jedne od grupa. Učenici su crtali koristeći jedan
papir i jednu olovku istovremeno. Učenici su vrlo uspješno izvršili svoj zadatak, pri čemu
nijesu govorili šta crtaju. Na pitanje kako su uspjeli u tome, odgovor se odnosio na to da kada
su uočili da osoba pruža otpor, dozvolili osobi da crta pridržavajući olovku nakon čega su oni
završili svoj crtež. Bilo je i situacija kada je došlo do toga da se olovka polomila, ali su
učenici nastavili da crtaju sa ostatkom olovke. Kroz navedenu aktivnost učenici su pokazali
da su vrlo tolerantni i da su spremni pomoći jedni drugima. Na pitanje kako bi reagovali da su
žrve nasilja, učenici su odgovorili da bi se obratili razrednom starješini, a ako ona nije tu, u
tom slučaju bi se obratili nekom iz uprave.

U završnoj aktivnosti učenici su pokazali i svoje vještine crtanja i pisanja pa su napravili
crteže sa citatima koji su se odnosili na mir, toleranciju, razumijevanje i nenasilnu
komunikaciju.

Učenici su tokom radionice pokazali veliko interesovanje i znanje za navedenu temu.

Kordinator za profesionalni razvoj na nivou škole
Sandra Pavićević

IZVJEŠTAJ O AKTIVNOSTIMA ČLANOVA ĐAČKOG PARLAMENTA

Dana 26.oktobra 2021 godine , članovi Đačkog parlamenta , Nikola Mićković II4, Alisa Skoko
III10, Sadrija Krasnići II9 i Bojan Perić IV4 u saradnji sa psihološkinjom Marinom Bućković i
pedagoškinom Sandrom Pavićević učestvovali su u radionici pod nazivom ,, Upotreba alkohola i
droga među mladima ,, koju je organizovala NVO CAZAS u saradnji sa Kućom zdravlja.
Raionica je bila interaktivnog tipa , učenici su bili aktivno uključeni kako bi saznali više o ovoj
temi , a takođe su i čuli lično iskustvo osobe sa zloupotrebom droga. Radionicu je vodila Sanja
Šišović, programska direktorica CAZAS-a , kao i Boban Sekulić, koordinator Programa smanjenja
štete.

Koordinator Đačkog parlamenta , Marina Bućković

Izvještaj sa oglednog časa

Nastavnik Milan Anđelić je održao ogledni čas
27. oktobra 2021. godine, u odjeljenju II 6 ,
obrazovni program Gastronomi, na temu
“Atletika, bacačke vještine”.
Učenicima je nakon zagrijavanja nastavnik
uputio nekoliko zanimljivih činjenica o atletici i
samim bacačkim vještinama. Čas je koncipiran
tako da učenici kroz priču o bacačkim
vještinama usvajaju novo gradivo, kroz
obnavljanje gradiva koje su učenici usvojili na
nekom od prethodnih časova.
Kroz samu realizaciju časa nastavnik je
vlastitim primjerom demonstrirao način rada.
Takođe nastavnik je ukazivao na greške ne
samo verbalno već demonstrirajući šta učenici
pogrešno rade.

Nastavnik je na času obezbjedio potreban
material za rad, pomoću kojeg je organizovao
mini takmičenje.

Prilikom realizacije časa nastavnik je uvažavao
lične karakteristike učenika koje su se odnosile
na: fizičku nespremnost prouzrokovane virusom
COVID -19 i tjelesne povrede. Pored učenika
koji su bili oslobođeni časa, uvažavao je
osobine koje se odnose na dominatnu ruku
prilikom rada i davanje lakše kugle učenicama.

Čas je učenike/ce postakao na aktivnost,
razvijajući sportski i takmičarski duh.

Nastavnik: Milan Anđelić
Predmet: Fizičko vaspitanje
Tema oglednog časa: Atletika,
bacačke vještine
Odjeljenje: II 6 - Gastronomi
Oglednom času prisustvovali:
Sandra Pavićević
Žarko Žugić
Datum: 10.3.2021.

Strucni ispit iz Engleskog jezika u avgustovskom roku

Svi kandidati koji zele uvid u test nakon objavljivanja preliminarnih  rezultata Strucnog ispita iz Engleskog jezika u avgustovskom roku, mogu se obratiti danas, 18.08.2021. do 19h na mejl : Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. i najaviti uvid. Kandidati koji najave  uvid u test na ovaj mejl sjutra, 19.08.21. u periodu od 13 -14h treba da se obrate u Ispitni centar, gdje ce im se omoguciti uvid u test. Nakon toga se u skoli podnosi eventualni prigovor na ocjenu - istog dana do 15h.
 
 
 
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 6
 • 5

Đačka radionic

Pretraga

Ko je na mreži

Ko je na mreži: 393 gostiju i nema prijavljenih članova

JU Škola za srednje i više stručno obrazovanje ,,SERGIJE STANIĆ“