• slika 2
 • slika3
 • slika 4
 • skola
 • slika 1
 • slika 5
 • slika 6

IZVJEŠTAJ SA OGLEDNOG ČASA

Nastavnica Bojana Potparić realizovala je ogledni čas 31. maja 2022. godine u odjeljenju II 6 obrazovni program Gastronom , na temu: “Intolerancija na hranu”.

 

Nastavnica je prilikom pripreme za ogledni čas
odabrala temu koja učenicima pored znanja koja
im je potrebno za struku pruža znanja za zdrav
svakodnevni život. Realizujući čas nastavnica
je podstakla učenike da se prisjete već
usvojenog znanja, primjenjujući ga prilikom
usvajanja novih informacija.

Nastavnica: Bojana Potparić
Predmet: Teorija hrane
Tema uglednog časa:
“Intolerancija na hranu”
Odjeljenje: II 6 Gastronom
Oglednom času prisustvovali:
Sandra Pavićević
Datum: 31.5.2022.

2
Nakon kratkog uvoda u temu, nastavnica je
počela sa nizom zanimljivih aktivosti. Učenici
su imali priliku da putem aplikacije na telefonu
popune anketu, nakon čega su odgovori
obrazloženi od strane nastavnice, koja je takođe
sugerisala na propuste koje pravimo.

Prilikom uspješnog grupnog rada, učenici su
pokazali svoje znanje koje je uz smjernice
nastavnice povezano sa novom nastavnom
temom. Informacije koje su dobili prilikom
grupnog oblika rada koristile su učenicima u
igri asocijacije.

Nastavnica je nastavni čas završila sa
zaključcima, odnosno preporukama koje su se
odnosile na načine postupanja kada je riječ o
intoleranciji na hranu. Realizaciom oglednog
časa, nastavnica je učenike podstakla na
aktivnost, kritičko mišljenje, kao i na zabavu.
Ogledni čas kod nastavnice Bojane Potparić je
bio edukativan, kreativan i reprenzentativan.

Sandra Pavićević
Pedagog

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 6
 • 5

Đačka radionic

Pretraga

Ko je na mreži

Ko je na mreži: 85 gostiju i nema prijavljenih članova

JU Škola za srednje i više stručno obrazovanje ,,SERGIJE STANIĆ“