• slika 2
 • slika3
 • slika 4
 • skola
 • slika 1
 • slika 5
 • slika 6

Izvještaj sa radionice na temu „Reagovanje na nasilje“

Posvudašnja i vječita ljudska pojava, nasilje prati čovjeka u svakom segmentu života, bilo da
smo posmatrač, žrtva ili vršilac nasilja. Vršnjačko nasilje u školama i van njih je problem sa
kojim se udruženo moraju boriti država, obrazovne institucije i roditelji. Rješavanje ovog
problema je jedan od najvećih izazova za obrazovne institucije 21. veka. Kako se u školama,
medijima, raznim NVO govori o vrstama nasilja i kako je ono nepoželjno i neprihvatljivo, mi
smo se obog puta odlučili akcenat stavimo na to kako reagovati kada doživimo ili vidimo
nasilje.
Naime, 10.11.2021. godine u JU ŠSVSO „Sergije Stanić“ pomoćnica direktora Saša
Kovačević, nastavnica gastronomije Jelena Jovićević i pedagoškinja Sandra Pavićević
realizovale su radionicu u odjeljenju II6 obrazovni program Gastronom na temu „Reagovanje
na nasilje“.
U uvodonom dijelu časa učenici su iznosili svoje mišljenje na temu šta za njih predstavlja
nasilje, odnosno koji postupci ukazuju na nasilje. Takođe su pokazali da dobro poznaju vrste
nastilja, dok im je najmanje bilo poznato ekonomsko nasilje. Kada je u pitanju granica
tolerancije na nasilje, izjavili su da granica tolerancije za verbalno nasilje viša u odnosu na
drugi vid nasilja, dok je granica za fizičko nasilje veoma niska.

Tokom glavne aktivnosti radionice, učenici su podjeljeni u dvije grupe, od kojih je jedna
dobila zadatak da nacrta sunčan dan na plaži, a druga kišni dan u gradu. Učenici su radili u
paru , odnosno u svakom paru je bio član iz jedne od grupa. Učenici su crtali koristeći jedan
papir i jednu olovku istovremeno. Učenici su vrlo uspješno izvršili svoj zadatak, pri čemu
nijesu govorili šta crtaju. Na pitanje kako su uspjeli u tome, odgovor se odnosio na to da kada
su uočili da osoba pruža otpor, dozvolili osobi da crta pridržavajući olovku nakon čega su oni
završili svoj crtež. Bilo je i situacija kada je došlo do toga da se olovka polomila, ali su
učenici nastavili da crtaju sa ostatkom olovke. Kroz navedenu aktivnost učenici su pokazali
da su vrlo tolerantni i da su spremni pomoći jedni drugima. Na pitanje kako bi reagovali da su
žrve nasilja, učenici su odgovorili da bi se obratili razrednom starješini, a ako ona nije tu, u
tom slučaju bi se obratili nekom iz uprave.

U završnoj aktivnosti učenici su pokazali i svoje vještine crtanja i pisanja pa su napravili
crteže sa citatima koji su se odnosili na mir, toleranciju, razumijevanje i nenasilnu
komunikaciju.

Učenici su tokom radionice pokazali veliko interesovanje i znanje za navedenu temu.

Kordinator za profesionalni razvoj na nivou škole
Sandra Pavićević

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 6
 • 5

Đačka radionic

Pretraga

Ko je na mreži

Ko je na mreži: 68 gostiju i nema prijavljenih članova

JU Škola za srednje i više stručno obrazovanje ,,SERGIJE STANIĆ“