• slika 2
 • slika3
 • slika 4
 • skola
 • slika 1
 • slika 5
 • slika 6

Izvještaj sa promotivno-edukativne radionice pod nazivom“Rješavanje konflikta“

Dana 15. aprila 2022. godine sa učenicima Đačkog parlamenta psihološkinja Marina Bućković
i pedagoškinja Sandra Pavićević, sprovele su promotivno-edukativnu radionicu pod nazivom
„Rješavanje konflikta“. Cilj radionice je prevencija vršnjačkog nasilja kroz upoznavanje i
vježbanje procesa, stilova i ishoda rješavanja konflikta.
Učesnici na radionici su bili aktivni, imali su priliku da osvijeste važnost prevencije vršnjačkog
nasilja kao i priliku da stečena znanja kao prestavnici Đačkog parlamenta prenesu učenicima
svog odjeljenja. Radionica je ispraćena grupnim radovima, kroz koje su se učenici upoznali sa
različitim stilovima rješavanja konflikta i zamjenom uloga u istim. Ovom prilikom učenici su
izjavili da je rješavanje konflikta složen proces ukoliko ga želimo rješiti na poželjan način, te
da s toga trebamo težiti ka nenasilnom rješavanju konflikta.

Marina Bućković, psiholog
Sandra Pavićević, pedagog

IZVJEŠTAJ SA UGLEDNOG ČASA

Profesor Radovan Peković  je realizovao ugledni čas 4. aprila 2022. godine, sa učenicima iz odjeljenja I2, obrazovni program Hotelsko-turistički tehničar, na temu: “Pokazatelji efikasnosti poslovanja".

Profesor je na početku časa podsjetio učenike o čemu su govorili na prethodnom času, nakon čega je učenicima saopštio temu danasnjeg časa.

Prilikom realizacije časa professor je  stavljao akcenat na aktivnost učenika. Dakle, učenici su imali slobodu da iznesu svoje mišljenje, nakon čega bi dobili povratnu informaciju. Kroz realizaciju časa, profesor se trudio da kroz više primjera objasni pokazatelje efikasnosti poslovanja,  pri čemu nije saopštavao gotova rješenja učenicima, već je učenike podsticao na razmišljanje i donošenje zaključaka.

Profesor na času nije koristio tehnologiju, već je pažnju održavao koristeći tablu i kredu, pri čemu je tokom cijelog časa posticao učenike na razmišljanje. Pored toga što su učenici dobijali povratnu informaciju od profesora, profesor Radovan je takođe dobio i povratnu informaciju od učenika o razumljivosti današnjeg gradiva. Nakon realizacije časa sve prisutne kolege su uputile riječi pohvale o realizaciji časa.

Sandra Pavićević

Pedagog

 1. april 2022.

IZVJEŠTAJ SA OGLEDNOG ČASA

Nastavnica  Mirjana Vukčević je 24. marta 2022. godine realizovala ogledni čas  u odjeljenju I7 , obrazovni program Gastronom pod nazivom: "Svjetski dan bez mesa".

Prilikom realizacije časa, učenicima je data mogućnost da znanja koja su stekli na predhodnim časovima pokažu na oglednom času. Kako bi grupa pokazala raznovrsnost svojih sposobnosti, svaki član grupe je dobio svoj zadatak, dok su neki od učenika radili u paru. Kroz njihov rad na času vidjela se velika doza motivacije, zadovoljstva i spretnosti u radu. 

Učenik i učenice su ovom prilikom bili glavni akteri časa, te  su pripremali raznovrsna jela bez mesa, uz male sugestije nastavnice. Prije same prezentacije jela, jedan od učenika je sapštio par informacija o ishrani koja ne uključuje konzumiranje mesa.

Tokom trajanja časa, nastavnica je imala izuzetno uspješnu komunikaciju sa učenicama, koja se zasnivala na uzajamnom poštovanju i opuštenoj atmosferi. Nastavnica je tokom časa više puta pohvalila rad učenika.

Kroz realizaciju oglednog časa, učenici su pokazali svoju sposobnost, kreativnost, veliko znanje, kao i da ovakav vid nastave za njih prestavlja zabavu. Možemo reći da je ogledni čas bio kreativan i reprezentativan.

Obavještenje

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore (UMHCG) poziva sve zainteresovane srednjoškolce/ke, uzrasta 14 - 18 godina, da se prijave za učešće na jednočasovnoj radionici „Terminologija o osobama s invaliditetom (OSI)“ koja će biti održana u četvrtak, 3. marta 2022. u 11.00 h u Podgorici.
 
Radionica će se sastojati iz teorijskog i praktičnog dijela, kao i rada u grupama. Na radionici će biti prikazani dobri i loši primjeri korišćenja terminologije kroz medije i na društvenim mrežama. Cilj radionice je da se srednjoškolci/ke informišu o pravilnoj terminologiji i smanje distancu i predrasude u komunikaciji s osobama s invaliditetom. Detaljnije informacije možete pronaći na sljedećem linku: https://bit.ly/33STFS6

IZVJEŠTAJ SA OGLEDNOG ČASA

IZVJEŠTAJ SA OGLEDNOG ČASA

Nastavnica Marina Đuričković je održala
ogledni čas 25. februara 2022. godine, sa pet
učenika iz odjeljenja IV 1 , obrazovni program
Turistički tehničar, na temu “Crna Gora i
Crnogorici u poeziji Vladimira Visockog”.
.
Nastavnica je u uvodnom djelu časa upoznala
učenike sa ciljem časa, nakon čega ih je ukratko
uvela u temu časa. Ovom prilikom nastavnica je
izabrala temu kako bi posjetila učenike na
ljepote države u kojoj žive, a koje do ovoga
časa možda nijesu posmatrali na način na koje
ih je gledao pjesnik.

Kroz obrađeni sadržaj iz pjesme o Crnoj Gori i
Crnogorcima, nastavnica je povezala sadržaje iz
istorije Crne Gore kao i sa njenom geografiom.
Na ovaj način podstakla je sjećanja na rani život
Crnogoraca i Crnogorki kao i o njihovoj
brojnosti.

Nastavnica: Marina Đuričković
Predmet/modul: Ruski Jezik
Tema oglednog časa: “Crna
Gora
i Crnogorci u poeziji Vladimira
Visockog”
Odjeljenje: IV 1
Oglednom času prisustvovali:
Sandra Pavićević, Edina Mandić,
Ljiljana Karadžić i Dragana Prorok
Anđelić


Na času su učeninici recitovali stihove pjesme,
koji su putem prezentacije bili praćeni
prevodom, kako bi i prisutni sa slabim znanjem
ruskog jezika mogli pratiti iste.

Nastavnica Marina Đuričković je realizovala
edukativan i zanimljiv čas sa učenicima, uz
sugestiju da je potrebno dodati inovativnu notu.

IZVJEŠTAJ SA OGLEDNOG ČASA

IZVJEŠTAJ SA OGLEDNOG ČASA

Nastavnica Zorica Vukčević je održala ogledni
čas 25. februara 2022. godine, u odjeljenju
III12, obrazovni program Poslastičar, na temu
“Svjetski Dan palačinki”.
Nastavnica se odlučila da omiljenu poslasticu
djece a i odraslih, odnosno palačinke obradi na
današnjem oglednom času. U uvodno djelu časa
nastavnica je navela da se odlučila za ovu temu
kako bi obilježili Svjetski Dan palačinki, i kako
bi se učenici osposobili za pripremanje različitih
vrsti palačinki uz poštovanje recapture drugih
zemalja. Pored samog recepta za različite vrste
palačinki, ućenica je iznosila zanimljive
podatke o palačinkama, koje su ostali učenici
komentarisali sa nastavnicom. Dakle, na ovaj
način učenici su pored praktičnog znanja
usvojili i teoriska znanja koja mogu biti
zanimljiva degustatorima palačinki.

Nastavnica: Zorica Vukčević
Predmet/modul: Praktična
nastava sa tehnologiom zanimanja
Tema oglednog časa: Svjetski
Dan palačinki
Odjeljenje: III12 Poslastičar
Oglednom času prisustvovali:
Sandra Pavićević,
Datum: 25.2.2022.


Učenici su prilikom rada bili podjeljeni u
parove, te su tom prilikuom pokazali da su
spremni na saradnju i da mogu ostvariti lijepu
komunikaciju tokom obavljanja radnog zadatka.
Pored rada u paru imali smo učenicu koja je
radila individualno, a kojoj se kasnije pridružila
druga učenica, te smo tom prilikom vidjeli da je
spremna za samostalan i rad u paru. Prilikom
svog rada, učenici su pokazali samostalnost,
spremnos za saradnju, inicijativu, kreativnost,
kao i dobro poznavanje postupka pripreme
palačinki

Nastavnica Zorica Vukčević je tokom
realizacije časa pratila rad učenika, i po potrebi
davala sugestije i smjernice za dalji rad. Pored
savjeta koje je davala prilikom pripremanja
palačinki, nastavnica je upućivala učenike na
karakteristike različitih kuhinja kada je u pitanju
priprema palačinki kao i na položaj poslastičara
u drugim državama. Na času smo mogli
primjetiti da vlada pozitivna klima, kako među
učenicima takođe i u odnosu učenici –
nastavnica.

Organizujući čas u kome se pripremaju razne
vrste palačini, ukazano je na svestranost,
uvažavanje, saradnju, kreativnost, samostalnost,
i organizovanost. Kroz realizaciju oglednog
časa nastavnica nastavnica je pripremila učenike
za šire tržište rada. Pored inostranog tržišta
rada, učenici na domaćem tržištu mogu ponuti
širok spektar znanja kada su u pitanju palačinke
i samim tim zadovoljiti želje kako domaćih tako
i inostranih turista.

 

Sandra Pavićević
Pedagog

Strana 1 od 28

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 6
 • 5

Đačka radionic

Pretraga

Ko je na mreži

Ko je na mreži: 137 gostiju i nema prijavljenih članova

JU Škola za srednje i više stručno obrazovanje ,,SERGIJE STANIĆ“